Sleutel tot succes vrouwelijke leiders: coaching

vrouwelijke leiders coaching

Sleutel tot succes vrouwelijke leiders: coaching

Bij Femme Works speelt coaching voor vrouwelijke leiders een grote rol in het vinden van de juiste match. De reden? Het kan eenzaam zijn aan de top. Vrouwen ondervinden in hun carrière als leiders nog altijd meer barrières dan mannen. Coaching is van onschatbare waarde om deze obstakels te overwinnen en het volledige potentieel te bereiken.

Het doel van coaching

Het doel van coaching is om de vrouw in kwestie te helpen bij het identificeren en bereiken van professionele, maar ook persoonlijke doelen. Een coach faciliteert de ontwikkeling van het leiderschap en biedt de ondersteuning die nodig is. In tegenstelling tot mentoring, waarbij de mentor als voorbeeld fungeert en kennis en ervaring deelt, is coaching gericht op het stimuleren van de zelfreflectie en zelfontplooiing van de coachee.
              Uit ervaring blijkt dat zelfs de meest zelfverzekerde en getalenteerde leiders baat hebben bij een coach. Of misschien wel juist, om succesvol te zijn en blijven in een door mannen gedomineerde werkomgeving.

De waarde van coaching voor vrouwelijke leiders

Vrouwen aan de top kunnen tegen verschillende uitdagingen aanlopen die hun mannelijke collega’s niet ervaren, zoals ongelijke kansen, stereotypering, seksisme en zichzelf keer op keer ‘moeten bewijzen’. Coaching kan helpen bij het aangaan van deze uitdagingen en het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden.
              Bedrijven ervaren zelf ook een positief effect bij de coaching van vrouwelijke leiders, omdat het kan leiden tot meer diversiteit binnen de organisatie. Hiermee dragen ze bij aan het verkleinen van de genderkloof en betere bedrijfsresultaten.

Coachingsmethoden bij Femme Works

Om vrouwelijke leiders te ondersteunen richt Femme Works zich op de professionele ontwikkeling van de coachee. Zo bieden we kandidaten begeleiding ter voorbereiding van de gesprekken en tijdens het verdere sollicitatieproces, zoals bij de salarisonderhandeling. Soms gaat het om sollicitaties binnen het bedrijf voor functies die uitdagender zijn dan hun huidige rol.
              Vrouwen zijn vaak geneigd pas te solliciteren als ze voor 100% voldoen aan alle functie-eisen, terwijl mannen al bij een match van 70% reageren. Zelfs vrouwen die al meer dan 20 jaar werkervaring hebben, kunnen zenuwen ervaren wanneer ze zich voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Femme Works houdt hiermee rekening bij het coachen. 
              De professionele ontwikkeling gaat hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling. Het is essentieel dat vrouwen de juiste keuzes maken en niet simpelweg voor een baan gaan omdat het goed betaald. Belangrijker is dat ze er blij van worden en de baan past bij interesses, vaardigheden en eventueel maatschappelijk belang. Deze keuzes zijn strategischer dan wanneer iemand jonger is en net begint. Door het stellen van de juiste vragen en het voeren van gesprekken, kan coaching hierbij ondersteunen.

Coaching voor vrouwelijke leiders. En de mannen dan?  

Hoewel in deze blog de waarde van coaching voor vrouwelijke leiders wordt benadrukt, is het coachen van mannen net zo goed belangrijk. In veel bedrijven is er aandacht voor training en coaching voor vrouwen om te leren omgaan met de dominante (mannelijke) cultuur. Het is echter net zo belangrijk dat mannen leren omgaan met de veranderende werkomgeving en de toenemende diversiteit onder leiders. Het coachen van mannen kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve organisatie en de noodzaak hiervan mag niet over het hoofd worden gezien.

Conclusie

Coaching biedt de mogelijkheid om vrouwelijke leiders te begeleiden bij het overwinnen van uitdagingen en het maken van de juiste keuzes in hun carrière. Wij noemen coaching een sleutel tot succes, omdat het bijdraagt aan het uitoefenen van een succesvolle leiderschapsrol.
              Dit is niet alleen positief voor de vrouwen in kwestie, maar ook voor de diversiteit van een organisatie. Door te investeren in coaching, investeren bedrijven in de toekomst van hun vrouwelijke leiders en daarmee in de toekomst van het bedrijf zelf: een win-win situatie.  


Klik hier om meer te lezen over ‘Recruitment Voor Vrouwen In De Top: Een Persoonlijke Aanpak’.

Op zoek naar de nieuwe (top-)vrouw voor jouw bedrijf? Neem gerust contact met ons op.