Hoe HR diversiteit versterkt: 4 adviezen

HR Diversiteit

Hoe HR diversiteit versterkt: 4 adviezen

Hoe versterkt HR diversiteit binnen jouw organisatie? Als HR verantwoordelijke ben je van mening dat er meer aandacht aan diversiteit besteed moet worden. Je bent je bewust van de positieve gevolgen op de werkvloer en je wéét dat een divers team bijdraagt aan innovatie en productiviteit. Daarbij stijgt de druk vanuit de overheid en de maatschappij voor een gelijkere man-vrouwverhouding in de top en de rest van het bedrijf.

Alleen… Je hebt het al druk genoeg en je weet ook niet goed welke stappen je moet zetten om hiermee aan de slag te gaan. Het ondernemen van actie blijft uit of wordt als maar uitgesteld. Een gemiste kans!

HR en diversiteit

De HR-afdeling kan bij uitstek een sturende positie innemen bij het doorvoeren van een diversiteitsbeleid. Hoe kan een HR-afdeling concreet aansturen op gendergelijkheid en werk maken van Diversiteit en Inclusie (D&I)? Vanuit mijn jarenlange ervaring als recruiter en coach voor (executive) vrouwelijke professionals, deel ik graag de volgende adviezen waarmee ik je hopelijk motiveer om werk te maken van diversiteit.  

Advies 1: Diversiteitstraining voor iedereen

Verandering start bij het in huis hebben van de juiste kennis. Een diversiteitstraining verschaft inzicht over het thema diversiteit en creëert meer bewustzijn. Er wordt besproken hoe collectieve (onbewuste) vooroordelen een rol spelen en hoe de moeilijke gesprekken gevoerd kunnen worden. Om te voorkomen dat het diversiteitsbeleid slechts door enkele personen binnen de organisatie gedragen wordt, is het zaak dat iederéén hieraan deelneemt. Ook het management.  

Advies 2: Werk top-down

Om diversiteit volledig te integreren in het bedrijf, is het van belang het thema wordt uitgedragen door de top. Zorg dus dat je het management meekrijgt! Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot en de kans is groot dat je tegen de nodige strubbelingen aanloopt. Maar onderschat de invloed van HR niet om je leidinggevenden te onderwijzen en te adviseren. Breng het thema onder de aandacht, ga het gesprek aan en blijf wijzen op de (talloze) onderzoeken over de bewezen positieve effecten van diversiteit. Geef niet op. 

Advies 3: Hernieuwde richtlijnen voor het wervingsproces

Bekijk de bestaande man-vrouwverhoudingen binnen de verschillende teams in je bedrijf. Op basis hiervan stel je richtlijnen op voor de wervingsprocessen. Zo kun je ervoor zorgen dat zowel de long list als de short list voor ten minste 50% uit vrouwen bestaan. Of misschien kies je ervoor om voor een bepaalde functie actief een vrouw te werven. Vind je het lastig om het bedrijf hiervoor mee te krijgen? Lees dan deze blog post over de ‘meest gehoorde excuses’ (en hoe deze te weerleggen).

Advies 4: Breng de loonkloof in kaart

Van ‘de loonkloof komt bij ons niet voor’, naar de feiten. Onderzoek of er binnen jouw organisatie sprake is van een salariskloof. Worden mannen en vrouwen niet gelijk beloond? Breng de uitkomst in kaart en maak het bespreekbaar.

Als je naar buiten kunt brengen dat jouw organisatie gelijk werk, gelijk beloont is dit niet alleen prettig voor je (vrouwelijke) collega’s, maar ook een prachtig visitekaartje voor (vrouwelijke) kandidaten in de toekomst.

HR en diversiteit: Grote veranderingen beginnen bij kleine stappen

Klaar om binnen HR werk te maken van diversiteit binnen jouw organisatie? Wees transparant en realistisch over de voortgang. Diversiteit kan een gevoelig thema zijn en misschien roept het opvolgen van (een van) deze adviezen weerstand op bij collega’s. Houd er rekening mee dat diversiteit niet van de een op de andere dag is bewerkstelligd. Diversiteit is een continu proces. En onthoud, grote veranderingen beginnen bij kleine stappen.

Wil je meer weten over het werven van de topvrouw voor jouw bedrijf? Neem gerust contact met mij op.

Klik hier om Femme Works te volgen op LinkedIn.