Vrouwvriendelijke werkvloer: waar blijft de man?

Vrouwvriendelijke werkvloer

Vrouwvriendelijke werkvloer: waar blijft de man?

Een vrouwvriendelijke werkvloer raakt iedereen. Althans, zo zou het moeten zijn. Toch zien we te
vaak dat genderdiversiteit zich beperkt tot een ´vrouwenkwestie´. Deze focus geeft de indruk dat het
probleem alleen vrouwen aangaat, in plaats van te benadrukken dat het een aanzienlijke invloed
heeft op de algehele prestaties van een organisatie.


Genderdiversiteit gaat iedereen aan, maar waarom lijkt de man achter te blijven? En wat kun je als
man doen om wél bij te dragen aan een vrouwvriendelijke werkvloer?

Genderdiversiteit gaat niet alleen over vrouwen

Veel bedrijven slaan de plank mis als het gaat om initiatieven rondom genderdiversiteit. De, goed
bedoelde, aanpak is vaak uitsluitend gericht op vrouwen. Hoewel het van belang is dat vrouwen
ondersteuning krijgen, is het even belangrijk om de rol van mannen te erkennen en te benadrukken.
Echte cultuurverandering kan ten slotte alleen plaatsvinden als ook de man aansluit. Uiteindelijk
heeft de hele organisatie hier baat bij.

Waarom blijven mannen achter bij het ondersteunen van vrouwelijke collega´s?

Het lijkt simpel, betrek ook mannen bij de ´women only´ netwerkborrels en het probleem is opgelost.
Zoals we vaker zien bij genderproblematiek, blijkt de praktijk niet zo eenvoudig. Waarom is er een
gebrek aan mannen bij genderkwesties?


Uit onderzoek blijkt dat veel mannen denken dat er al voldoende vooruitgang is geboekt en dat de
vrouwen van nu een gelijke positie en kansen hebben. Vrouwen daarentegen ervaren nog steeds een
sterk ongelijke werkplek vol systemische barrières.


Aan de andere kant blijkt dat vrouwen sceptisch zijn om mannen te betrekken bij bijvoorbeeld
conferenties over gendergelijkheid en andere netwerkevents. Tijdens deze bijeenkomsten ervaren
vrouwen een gevoel van gemeenschap, verbondenheid en veiligheid om ervaringen te delen.
Het goede nieuws is dat wanneer mannen wel direct betrokken raken, zowel man als vrouw gelooft
dat het bedrijf significant meer vooruitgang boekt.

Zo draag je als man bij aan een vrouwvriendelijke werkvloer

Mannen hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van een cultuurverandering binnen
organisaties. Op deze manieren kun je bijdragen bij het creëren van meer diversiteit op de werkvloer:

Wees bewust van je eigen bias

Een behulpzame bondgenoot zijn, begint met luisteren en zelfbewustzijn. Duco van Lanschot schreef
onlangs een treffende zelfreflectie over zijn eigen blinde vlek als man, die aan het licht kwam door in
gesprek te gaan met vrouwen in zijn omgeving. Toon oprechte interesse en luister, zonder oordeel,
naar de verhalen van vrouwen.

Let op communicatiestijlen

Let op de werkvloer, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, op verschillende communicatiestijlen.
Zorg ervoor dat iedereen de gelegenheid heeft om te spreken en dat niemand regelmatig wordt onderbroken. Erken waar ideeën vandaan komen en laat je niet afleiden door wie het meest
dominant aanwezig is.

Support flexibel werken

Onderschat het belang van flexibel werken niet voor je vrouwelijke collega´s. Steun deze
mogelijkheid en spreek je uit als een collega flexibele werkregelingen bekritiseert.

Klik hier om meer te lezen over hoe flexibel werken de doorstroom van vrouwen naar de top belemmert.

Ondersteun vrouwelijk talent

Ben je van mening dat er meer vrouwen aan de top horen? Ondersteun je getalenteerde vrouwelijke
collega. Laat haar gehoord worden en geef opbouwende feedback zodat ze kan groeien. Zorg ervoor
dat ze de training en ontwikkeling krijgt die ze nodig heeft om binnen het bedrijf vooruit te komen.

Creëer een inclusieve werkcultuur

Werk bewust aan een inclusieve werkcultuur. In het geval van een bijeenkomst, vermijd typisch
mannelijke of vrouwelijke locaties en/of activiteiten. Doe geen aannames over welke rollen
werknemers bereid zijn aan te nemen. Vraag het hen – en ondersteun de keuze.

Conclusie: Samen sterk

Vooruitgang kan alleen geboekt worden met iedereen aan boord: vrouw, man en iedereen die zich
niet als zodanig beschouwt. Het gaat niet om een speciale behandeling, maar om respect en gelijke
kansen. Het bevorderen van een vrouwvriendelijke werkvloer leidt uiteindelijk tot een gezondere en
inclusievere werkomgeving voor iedereen. Samen staan we sterk.


Klik hier om Femme Works te volgen op LinkedIn.