Recruitment voor vrouwelijke executives: 4 tips voor bedrijven

Recruitment voor vrouwelijke executives: 4 tips voor bedrijven

Gerichte recruitment voor vrouwelijke executives krijgt steeds meer aandacht binnen organisaties. Terecht, gezien de strijd binnen bedrijven voor een gezonde man/vrouw verhouding nog niet is gestreden.

Toch staan de ontwikkelingen op het gebied van genderdiversiteit op de werkvloer niet stil. In januari van dit jaar is er een wet over een bindend vrouwenquotum ingegaan, waarbij de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. 
Ook in de wetenschap is inmiddels lang en breed bewezen dat een divers bedrijf beter presteert.

Recruitment voor vrouwelijke executives

Het is daarom niet verrassend dat veel bedrijven oprecht meer vrouwen in de top willen aanstellen. Maar hóe zorg je ervoor dat jouw bedrijf daadwerkelijk meer vrouwelijke (executive) kandidaten aantrekt? In deze blog post deelt Femme Works 4 tips:

1.      Begin een diversiteitsprogramma

Bedrijven kunnen tegen verschillende belemmeringen aanlopen bij het verhogen van het aandeel vrouwen in topfuncties. Voordat je als organisatie op zoek gaat naar een vrouwelijke manager voor jouw team, raden wij aan om (eerst) je eigen bedrijf onder de loep te nemen.

Start binnen jouw bedrijf een diversiteitsprogramma, als deze nog niet aanwezig is. Dergelijke programma’s zijn erop gericht om (het belang van) diversiteit structureel onder de aandacht van het management en het bestuur te brengen.

Op deze manier creëer je ruimte om gebrek aan overtuiging te weerleggen en kan er hardop worden nagedacht of de huidige werkcultuur wel is ingericht op het aantrekken en behouden van vrouwen. In de praktijk zien we dat dergelijke diversiteitsprogramma’s vaak zijn vruchten afwerpen.

2.      Start met een goede man/vrouw balans in de top

‘Hoeveel vrouwen zitten er eigenlijk in het management team?’ Als recruitmentbureau voor vrouwen in de top, krijgen we deze vraag regelmatig van onze kandidaten. Het gebeurt dikwijls dat de aandacht voor het bedrijf verzwakt, als de man/vrouw balans binnen de hogere lagen van een organisatie niet divers genoeg is.

Start daarom met het verbeteren van de diversiteit in de bovenste lagen van je bedrijf. Op deze manier laat je aan kandidaten zien dat er vanaf de top serieus gewerkt wordt aan diversiteit. Daarbij trekken vrouwelijk managers ook weer meer vrouwen aan in hun team. Goed voorbeeld, doet volgen.

3.       Bied de mogelijkheid tot flexibel werken

Bij een vrouwvriendelijke werkcultuur kan flexibel werken niet ontbreken. Sterker nog, of het werk te combineren is met privé zaken is meestal cruciaal voor een vrouw om ergens aan de slag te gaan. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken aan ieder bedrijf: bied de mogelijkheid tot flexibel werken.

Normaliseer thuiswerken, online vergaderen en andere manieren van hybride werken. Ervaring vertelt ons dat vrouwen in hogere functie zich vaak extra verantwoordelijk voelen voor hun baan. Laat het aan de vrouw over hoe, waar en wanneer ze aan de slag gaat en bied de flexibiliteit waar vrouwen meestal behoefte aan hebben. Vertrouw erop dat zij er wel voor zorgen dat het werk gedaan wordt en dat de uren worden gemaakt die nodig zijn om de baan succesvol uit te oefenen.

4.       Recruitment voor vrouwelijke executives: zorg voor de juiste aanpak

Een gerichte benadering van kandidaten biedt de kans om te laten zien wat jullie als bedrijf aan diversiteit doen, hoe leuk de functie is en hoe de cultuur van het bedrijf in elkaar zit. Dit geeft al snel een persoonlijke insteek en helpt vaak om (vrouwelijke) kandidaten te enthousiasmeren.

Je kunt hiervoor iemand binnen de organisatie aanstellen of dit uitbesteden aan een bureau. Een bureau is namelijk goed in staat om de aantrekkelijke kenmerken van jouw organisatie over te brengen aan een kandidaat, wat na het lezen van een vacature niet altijd overkomt.

Houd er tot slot rekening mee dat het aantrekken van vrouwelijke kandidaten tijd en aandacht nodig heeft. Het inzetten van een gerichte recruitment strategie op dit vlak is essentieel.

Heb je hulp nodig bij de recruitment voor vrouwelijke (executive) kandidaten binnen jouw bedrijf? Neem gerust contact met ons op. 

Klik hier om ons te volgen op LinkedIn.